hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2019/025327/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu ku kultúrnemu podujatiu "Redikanie na Vyšnú Poľanu" (verejná aktivita popularizujúca tradičné ovčiarstvo, salašníctvo, starostlivosť o krajinu a ochranu prírody) a výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v lokalite Borová. Žiadateľ: Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo, 013 04 Dolná Tižina.