domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-ZA-OSZP1-2019/024528/Bra

Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu drobného prístrešku k obhospodarovaniu pasienka - tradičnej salašníckej koliby v ochrannom pásme NP Malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochr. v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z..

Žiadateľ: Urbárska obec Dolná Tižina, PS