hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/26236/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Orava. Jedná sa o odstránenie riečnych nánosov z vodného toku Orava, v Rkm 37,700, v k.ú. Sedliacka Dubová, kde v mieste zaústenia pravostranného prítoku rieky Orava, v súvislosti s prepúšťaním povodňových prietokov z VN Tvrdošín dochádza k vzdutiu hladiny a ohrozovaniu priľahlých majetkov občanov obce. Predmetná lokalita bola navrhnutá na odstránenie riečnych nánosov pri povodňových prehliadkach dňa 25.04.2018.

Žiadateľ: Obec Sedliacka Dubová, obecný úrad Sedliacka Dubová 157, 027 55 Dlhá nad Oravou