hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/027179/Roj

Žiadosť o zmenu stavu mokrade v súvislosti s pripravovanou stavbou "Varín - úprava toku Varínka" Predmetom úpravy vodného toku Varínka je ochrana intravilánu obce Varín na povodňový prietok Q100 a stabilizácia dna a brehov koryta Varínky v predmetnom úseku. Úprava pozostáva z vybudovania ľavostrannej a pravostrannej protipovodňovej línie a stabilizácie svahov a pozdĺžneho profilu, najmä v úsekoch devastovaných, strhnutých a prípadne zanesených. Navrhovaná úprava začína pri zaústení Varínky do rieky váh od rkm 0,000 a končí pod premostením štátnej cesty II/583 Žilina - Terchová pod rkm 2,120.