hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/026238/Ryb

Žiadosť o vydanie Odborného stanoviska - rozhodnutia podľa § 28 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či predložený projekt "Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok - hrad Blatnica a r.k. Kostol sv. Ondreja v Blatnici - m.č. Sebeslavce", bude mať negatívny vplyv na územie NATURA 2000.

Žiadateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava