hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/025071/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na výskum osobitne chránených častí prírody a v súvislosti s výskumom o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 13 ods. 1 písm. a) a v § 14 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, v súvislosti s realizáciou výskumu. Cieľom výskumu sú magnetotelurické merania v oblasti geologickej štruktúry Zázrivskej sigmoidy, na lokalitách v území CHKO Kysuce, vo vlastnom území NP Malá Fatra a jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: Ústav vied o zemi  Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, P.O.Box 106. 840 05  Bratislava