hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/022608/Ryb

 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na zásah do mokrade ťažbou riečneho materiálu - štrkovej lavice z vodného toku Mútňanka, na Rkm 10,50, lokalita Starý mlyn, v k.ú. Mútne, v celkovom objeme 250 m

Žiadateľ: Agro Mútne, spol. s r.o., Mútne č. 594, 029 63  Mútne