hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/001686/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. (2) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie (predĺženie) turistickej trasy č. 8577 Slanická Osada – Prehaliny. Turistická trasa bude predĺžená zo sedla Prehaliny do obce Vavrečka k zastávke SAD.

Žiadateľ: Obec Vavrečka, obecný úrad Vavrečka č. 203, 029 01  Vavrečka