hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/039441/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zásah do Vodného toku Varínka, v lokalite ústia rieky Varínky do rieky Váh, ťažbou riečneho materiálu, v objeme cca 2410 m3 sedimentu. Odťaženie štrkových lavíc je nevyhnutné z dôvodu zanesenia a následného vyschnutia biokoridoru Vodného diela Žilina.

Žiadateľ:  D.A.L., spol. s.r.o., Považský Chlmec č. 500, 010 03  Žilina