hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2017/032352/Ryb

Žiadosť o odborné stanovisko (rozhodnutie) v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Optická sieť Rabča“, v k.ú. Rabča, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava. 

Žiadateľ: OravaSK s.r.o., Vavrečka č. 93, 029 01  Vavrečka