hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/030857/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 16 ods. (1) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na umiestnenie drobnej stavby - dreveného prístrešku, na parcele KN-C č. 17116, v k.ú. Terchová, pri asfaltovej ceste vedúcej z centra obce cez NPR Tiesňavy do Vrátnej.

Žiadateľ: Obec Terchová, sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06  Terchová