hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/029636/Kr

Žiadateľ: VIA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,Závodská cesta 10, 012 36 Žilina

Žiadosť vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 zákona č.543/2002 Z.z.. k projektu  "Lesná cesta Svrčník"

v lokalite Valčianska  dolina, k.ú. Valča, okres Martin.