hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/016575/Drn

Žiadosť udelenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub drevín a umiestnenie stavby "Bešeňová - Váh, oprava pravého brehu" v území vodného toku Váh, kde platí 4. stupeň ochrany prírody a krajiny. Žiadateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.