hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2017/013872/Kr

Žiadateľ: JPRL, s.r.o., M.R.Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou

Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 15 ods.1 písm.e) zákona č.543/2002 Z.z. na výrub drevín na území NPR Rakšianske rašelinisko a CHA Mošovské aleje v ochrannom pásme 400kv elektrického vedenia V 493  Horná Ždaňa -Sučany. Táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu (zákon č.251/2012 Z.z..)