domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1-2017/007539/Kr

Žiadateľ: Oto Rajniak ml.,Lazky 484, 038 04 Bystrička

žiadosť vo veci vydania odborného stanoviska podľa §28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z k zámeru výstavby rekreačnej chaty na parcele č.943/75 v k.ú. Bystrička,okres Martin