hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/041980/Kr

Žiadateľ: JASED, s r.o., 038 11 Belá -Dulice

Žiadosť vo veci povolenia výnimky zo zákona č.543/2002 Z.z. na vjazd a státie motorových vozidiel na parcele KN č.1561 v k.ú. Belá, okres Martin, v ochrannom pásme NP Veľká Fatra pri lyžiarskom stredisku.