domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-ZA-OSZP1-2016/017328/Kr

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania

Vec: Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 15 ods.1 písm.e) zákona č.543/2002 Z.z,. na výrub 2 ks javora mliečneho zo stromoradia pri ceste, smer z Obce Mošovce do Obce Blatnice,  na území Chráneného areálu Mošovské aleje so 4.stupňom ochrany,  v okrese Turčianske Teplice.