hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/017145/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie a vybudovanie prístupového chodníka k NPP Brestovská jaskyňa, v súvislosti so sprístupnením jaskyne pre verejnosť.

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš