hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/012799/Kr

Žiadateľ: Jantárová cesta,cestovná agentúra, Banská Štiavnica

Žiadosť: Predĺženie platnosti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Žilina č. 2013/32/Kr zo dňa 14.02.2013 vo veci povolenia výnimok zo zákona č.543/2002 Z.z., na sprievodcovskú činnosť na území NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Poľana, NP Muránska Planina, CHKO Štiavnické vrchy.