domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1-2016/011313/Kr

Žiadateľ: Filip Plánka Bc., Dolné Obdokovce 89, 95102 Pohranice

Žiadosť vo veci povolenia verejného  športového podujatia- bežecké preteky -1.ročník ULTRA FATRA, po existujúcich chodníkoch na území s 2.a 3.stupňom ochrany na územ´NP Veľká Fatra a v jeho ochrannom pásme, štart Dolný Harmanec  - cieľ Ružomberok, deň preteku 30.7.2016 ,povolenie na dobu 3 rokov.