hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/035526/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na výsadbu sadeníc topoľov (kríženec Populus nigra x Populus maximowiczii), na pozemku KN-C č. 1971/7, o výmere 3109 m2, nachádzajúcom sa v Žilinskom kraji, okrese Bytča, k.ú. Kotešová, na území na ktorom platí 1. stupeň ochrany prírody.  Žiadate: Marián Ačjak, Veľké Rovné č. 589, 013 62  Veľké Rovné