hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1/2014/021854/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., za účelom spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Tichá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývlaí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.