hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP-2016/038732/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či  projekt "Cyklotrasa Biela Orava", ktorá prechádza k.ú. obcí Breza, Krušetnica, Lomná a Beňadovo, je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ: Obec Beňadovo, Beňadovo č. 66, 029 63  Mútne