hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/945/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti Rozhodnutia č. 4198/1308/03 - 5.1 zo dňa 12. 9. 2003 ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom v lome Podspády v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3, 040 12 Košice.