hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/4094/Ryb

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k spracovaniu kôrovcovej kalamity na území PP Domašínsky meander a Chráneného vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra, v porastoch 24 0, 25B 0 a 26 0 v celkovom objeme cca 200 m3 drevnej hmoty.    Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina