hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/2648/Kr

Žiadateľ: Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoloočenstvo Veličná, 027 54  vo veci žiadosti o vydanie súhlasu k výstavbe lesnej cesty  "Lesná cesta Medzi Jarky" v k.ú Veličná na území ochranného pásma NP Malá Fatra.