hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/2307/Drn

Žiadosť o vydanie povolenia zo zákazu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z., na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastaveného územia obce v území ochranného pásma NP Nízke Tatry, v súvislosti s realizačnými prácami na vedení 2 x 400 kV Medzibrod, v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: Marek Janiga, Liptovské Revúce č. 610, 034 74