hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/1453/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v rámci stavby " Rekonštrukcia 400 kV vedenia V406 v úseku Sučany -Hubová, časť pbč 97-110", na území ochranného pásma Národnhého parku Veľká Fatra, žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.