hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

1900/2013/1498

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín, rastúcich na parc.č. 3312, 3316, 4531 k.ú. Turie. Žiadosť bola podaná Ing. Róbertom Magátom, Žilina.