hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TS-OSZP-2018/000941

Žiadosť o súhlas podľa § 14 ods.2 písm. a) a § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na

pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (ovce) cca 400 ks, ako aj na umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Tichá dolina - vo vlastnom území TANAP-u

Žiadateľ -  Pašienkového pozemkového spoločenstva Čimhová (Hoľa Čapľovka), 027 12 Čimhová