hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TR-OSZP-2018/000459-OPaK-Mo

Žiadosť o súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. k/ zákona č. 543/2002 Z.z. - organizovanie verejných telovýchovných a športových podujatí... Jánska vatra 23. - 30. 06. 2018 (parcela č. KN-E 1162/1 v k.ú. Mošovce , lokalita Palečná) v ochrannom pásme NP Veľká Fatra. Žiadateľ Obec Mošovce.