hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2018/012508

TJ Motor - Yacht Námestovo, P.O: Box 23, 029 01 Námestovo

Predmet:
Žiadosť o súhlas k umiestneniu a prevádzkovaniu plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche.
Zariadenie:
Plavidlá SK -4-53020, SK -4-53021, SK-4-53022 v k.ú. Slanica, mesto Námestovo, pac. č. C KN č. 102/1 - Oravská priehrada, betónové mólo pri hoteli Šport

 

Plavidlo SK -4-53077 v k.ú. Námestovo, mesto Námestovo, parc. č. C KN 2051/1 - Oravská priehrada, Námestovo pri moste cez Oravskú priehradu.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania:  5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:
17. 07. 2018