hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2018/003825

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom o udelenie súhlasu na aplikáciu priemyselných hnojív a prípravkov na ochranu rastlín na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v k.ú. Zákamenné a Krušetnica  v zmysle §13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

02. 02. 2018