hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2018/002938

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, 029 51 Lokca 507 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok (Majster Power) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, maštaľný hnoj) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v k.ú. Lokca  v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

19. 01. 2018