hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2017/008717

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Marián Grígeľ, Námestovo na udelenie súhlasu na umiestnenie reklamného zariadenia za hranicami zastavaného územia na parcele C KN č. 42/12 v k.ú. Slanica v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

04. 05. 2017