hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2017/004496

Oznámenie o začatí konania na základe žiadostiPodielnícke roľnícko - obchodné družstvo, Družstevná 263, 029 42 Bobrov, IČO: 315854851 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok (Orius, Glean 75 WG, Atlantis WG, Starane, Husar, Mustang forte, Kantor Plus, Amistar Xtra, Artea Plus, Tálius 20EC, Bumper 25EC, Apel, CCC, Lambdol, Silwet L-77, Agility, Tolurex, Karate zeon, Figaro, Adengo, Milagro Extra 60D, Trend 90, Butisan Star, Command, Galera, Spodnam, Agrovital, Alert S, Targa super, Acanto) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, močovina, Amofos) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na pôdnych blokoch č. 0103/1, 0103/4, 0301/1, 0301/2, 2105/1, 2107/1, 1203/1, 1203/1, 2201/1, 1302/1, 1201/1, 1201/2, 4201/1, 4202/1, 1104/1 v k.ú. Bobrov v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

22. 02. 2017