hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2017/004150

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, IČO: 00000647 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok ( Sekátor, Mustang, Husár) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na pôdnych blokoch č. 4901/1 a 4804/1 v k.ú. Lokca v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

16. 02. 2017