hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2017/003306

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti DAKNA Námestovo, družstvo o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu priemyselných hnojív (LAV 27, NPK 15-15-15), hospodárskych hnojív ( maštaľný hnoj HD, hnojovica HD) a  prípravkov na ochranu rastlín (ADENGO SC, MUSTANG FORTE, ALLEGRO PLUS, LIMIT, KARATE ZEON 5CS, ROUNDUP KLASIK) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha na pozemkoch v užívaní družstva v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písmeno h) zákona číslo 543/2002 Z.z. v druhom stupni ochrany. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

02. 02. 2017