hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2017/003122

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Tibor Fenik, IČO: 43673911 o udelenie súhlasu na umiestnenie reklamného zariadenia za hranicami zastavaného územia v k.u. Slanica, parc. č. C KN 35/4 a 35/5 v zmysle paragrafu 14 ods. 2 písm. a) zákona číslo 543/2002 Z.z. v treťom stupni územnej ochrany. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

31. 01. 2017