hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2016/006604

Podielnícke roľnícko - obchodné družstvo, Družstevná 263, 029 42 Bobrov  

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na aplikáciu hnojív (NPK, Liadok 27% N, Močovina 46% N, Hnojovica HD) a chemických prípravkov na ochranu rastlín (Flurostar 200, Glean 75 WG, Atlantis WG, Husar, Kantor, Amistar Xtra, Artea Plus, Tálius 20EC, Apel, Bumper 25 EC, CCc, Lambdol, Silwet L-77, Agility, Tolurex, Karate, Adengo SC 465, Mustang Forte, Hutton, Figaro, Milagro extra 6OD, Trend 90, Butisan Star, Command, Orius, Agrovital, Alert S, Targa super, Acanto) v k.ú. Bobrov, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.