domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-NO-OSZP-2016/005081

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti obce Oravská Lesná o udelenie súhlasu na organizovanie športovej akcie "Preteky psích záprahov" v k.u. Oravská Lesná v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písmeno k) zákona číslo 543/2002 Z.z. v druhom stupni ochrany.