hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2014/007326

Žiadosť o súhlas na pozemnú bodovú aplikáciu chemických látok ( VAZTAK 10 EC)  v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v CHKO Horná Orava, v zóne C s 3.stupňom ochrany pre Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné a LS Mútne, v súvislosti s ošetrením kalamitnej hmoty po veternej smršti z 15.05.2014 podľa potreby v rokoch 2014 a 2015.