domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MZ-OSZP-2014/10922-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov parc. č. KN C 3809/6 a 4498/24 k. ú. Sučany, lokalita Veľká Hrabina na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

    Žiadateľka: Anna Jaroňová, Sučany.

 

Možnosť doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konani trvá do 03. 10. 2014.