hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2019/3017-Mu

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na umiestnenie troch informačných tabúľ na území Národného parku Veľká Fatra (pozemky parc. č. C KN 1327/1, 1189 1299 v k. ú. Blatnica), ktoré sa vyžaduje v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina. 

Prihlásenie do konania je možné na adrese Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-mailovej adrese:  v termíne do 14. 11. 2019.