hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2019/15091

Konanie vo veci stanovenia nápravných opatrení v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vo veci poškodenia biotopov v lokalite "Zrazy" v k. ú. Nolčovo v súvislosti s približovaním drevnej hmoty po vykonanej ťažbe.

Do konania je možné prihlásiť sa na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: v termíne do 17. 09. 2019.