hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2017/5443

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. CKN 1487/3 v k. ú. Šútovo nachádajúceho sa mimo zastavaného územia obce v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Vladimír Dutka, Šútovo.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 27. 03. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použite adresu: .