hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2017/13437-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, pozemky parc. č. CKN 1070/1 a 1070/2 v k. ú. Šútovo.

Žiadateľ: Ján Calík, Šútovo.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 27. 09. 2017.

Na prihlásenie sa do konania je možné použiť adresu: