hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2016/6483-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov parc. č. CKN 1493/2, 1493/3 a 1493/6 v k. ú. Šútovo nachádzajúcich sa v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra kde platí druhý stupeň ochrany [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z.].

Oplotenie sa má nachádzať okolo uvedených pozemkov a rodinného domu č. 214 na Fatranskej ulici v Šútove.

Žiadatelia: Milan Vojtko a Andrea Vojtková, Mierová 67, Šútovo.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 13. 04. 2016.

Na prihlásenie žiadame použiť el. adresu: