hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2016/4107-Mu

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2012/894-OPaK-Mu zo dňa 24. 05. 2012 vo veci pastvy, napájania a preháňania oviec na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v súlade s ustanovením §  68 písm. e) zákona  č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa § 13 ods. 2 písm. e) cit. zákona.

Žiadateľ: Agromajetok, s. r. o., Sučany.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 02. 03. 2016.

Kontakt na elektronické prihlásenie sa: