hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-20155087-Mu

Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb ..., umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma [§ 14 ods. 1 písm. a) nadväzne na § 13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo "Gader" Blatnica so sídlom v Karlovej.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 07. 04. 2015.